تبلیغات
این وبلاگ تا مدتی بسته شده این وبلاگ قراره تغییراتی توش انجام بشه مثلا وب طرفداران ماکان بند قراره بشه این وب کمی کار داره فعلا نیستم باییی تازه.... وب دوساله شد