㋡وبلاگ دخترونه به همراه کد ملکه ترنم㋡ - т͕͗̅ω͕͗̅σ͕͗̅ м͕͗̅σ͕͗̅η͕͗̅т͕͗̅н͕͗̅ѕ͕͗̅

т͕͗̅ω͕͗̅σ͕͗̅ м͕͗̅σ͕͗̅η͕͗̅т͕͗̅н͕͗̅ѕ͕͗̅

22 مهر 96 03:47 بعد از ظهر

نویسنده این مطلب: ملکه ترنم
دـو مــآهــ یــآ کــمــتـــر بــهــ تـــولـــدمــ نــمـــونـــدهــ یــنــیــ ـدقــیــقــآ15 آـذـر تـــولـــدمــهــ
و ســهــ ـرـوـز بــعـــدشــ یــعــنــیــ 18آـذـرکــآنــآلــ آپــآـرآتــمـــو ـزـدمــپــســ ـدـوتــآ جــشــنــ ـدآـریــمــ ـو یــکــ مــآهــ بــعـــدشــ هــمــ...یــعــنــیــ 28 ـدیــ جــشــنــ یــکــ ســآلــگــیــ ـوبــمــ ـرـو ـدآـرمــ
پس اماده باشین
good byeدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: 22 مهر 96 04:04 بعد از ظهر